sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Văn Vũ
- 077.632.5 533

Xi mạ Atimon

Atimon mạ Niken bóng
Atimon mạ Niken bóng
Xi mạ Atimon
Xi mạ Atimon
Xi mạ Atimon
Xi mạ Atimon
Xi mạ Atimon
Xi mạ Atimon
Xi mạ Atimon
Xi mạ Atimon
Xi mạ Atimon
Xi mạ Atimon

Xi mạ thao cổ

Xi mạ thao cổ
Xi mạ thao cổ
Xi mạ thao cổ
Xi mạ thao cổ
Xi mạ thao cổ
Xi mạ thao cổ

Xi mạ chân không

Xi mạ chân không
Xi mạ chân không
Xi mạ chân không
Xi mạ chân không
Linh kiện máy hút chân không mạ Niken
Linh kiện máy hút chân không mạ Niken

Xi mạ vàng

Xi mạ vàng
Xi mạ vàng
Xi mạ vàng
Xi mạ vàng
Xi mạ vàng
Xi mạ vàng
Xi mạ vàng
Xi mạ vàng
Xi mạ vàng
Xi mạ vàng
Xi mạ vàng
Xi mạ vàng

Mạ Niken

Con lăn sơn mạ Niken bóng
Con lăn sơn mạ Niken bóng
Linh kiện máy nén khí mạ Niken bóng
Linh kiện máy nén khí mạ Niken bóng
Mạ Niken bóng phụ tùng xe
Mạ Niken bóng phụ tùng xe
Mạ Niken bóng phụ tùng xe
Mạ Niken bóng phụ tùng xe
Mạ Niken mờ chi tiết máy
Mạ Niken mờ chi tiết máy
Xi mạ linh kiện két sắt
Xi mạ linh kiện két sắt
Xi mạ linh kiện két sắt
Xi mạ linh kiện két sắt
Xi mạ lồng quạt
Xi mạ lồng quạt
Xi mạ phụ tùng xe Honda
Xi mạ phụ tùng xe Honda
Mạ Niken bóng linh kiện
Mạ Niken bóng linh kiện
Xi mạ linh kiện két sắt
Xi mạ linh kiện két sắt
Xi mạ linh kiện két sắt
Xi mạ linh kiện két sắt

Mạ kẽm

Mạ kẽm
Mạ kẽm
Mạ kẽm
Mạ kẽm
Mạ kẽm
Mạ kẽm
Mạ kẽm
Mạ kẽm
Mạ kẽm
Mạ kẽm
Mạ kẽm
Mạ kẽm